در مرحله چهارم خرید، گزینه های قابل انتخاب برای ارسال محموله نمایش داده خواهند شد.
با توجه به احترامی که فروشگاه چیزمیزشاپ برای مشتریان قایل است، سعی شده است تا حد امکان حمل و نقل محموله رایگان یا با حداقل هزینه باشد. انواع سرویس حمل و نقل بسته به محصول یا محل سکونت شما متفاوت خواهد بود.
لطفا در هنگام انتخاب سرویس حمل و نقل به شرایط استفاده از آن توجه داشته باشید. چنانچه شرایط آن با شما سازگار نیست، از انتخاب آن خودداری کنید. مثلا چنانچه در خارج از شهر تهران زندگی می کنید، از انتخاب سرویس حمل و نقل مخصوص تهران خودداری کنید.