چنانچه یک محصول را به سبد خرید خود اضافه کنید، پیغامی مشابه با تصویر مبنی بر اضافه شدن محصول به سبد خرید مشاهده خواهید کرد.
در این مرحله چنانچه تمایل داشته باشید به خرید خود ادامه دهید و محصولات دیگری را به سبد خرید اضافه کنید، از گزینه «ادامه خرید» استفاده نمایید.
در غیر اینصورت از دکمه «پرداخت نهایی» استفاده کرده و وارد مرحله بعد شوید.