تبریک می گویم! در این مرحله شما یک حساب کاربری در فروشگاه اینترنتی چیزمیزشاپ دارید.
در بخش حساب کاربری شما می توانید، آدرس خود را وارد کنید. این آدرس می تواند در خریدهای آتی شما به عنوان آدرس تحویل اقلام خریداری شده مورد استفاده قرار گیرد.