حمل و نقل


حمل سفارش های غیر از مواد غذایی


بسته ها حداکثر دو هفته پس از تایید پرداخت ارسال خواهند شد. برای هر نوع شیوه‌ی حملی که انتخاب می کنید یک شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد. هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و پست می باشد.

حمل مواد غذایی، بهداشتی و خانه داری


در خرید بالای سی هزار تومان، در محدوده مشخص شده، ارسال رایگان انجام می پذیرد.
بسته ها حداکثر یک ساعت پس از تایید سفارش ارسال خواهند شد .

حمل میوه و تره بار


در خرید بالای سی هزار تومان، در محدوده مشخص شده، ارسال رایگان انجام می پذیرد.
بسته ها حداکثر یک ساعت پس از تایید سفارش ارسال خواهند شد.